Gebedstiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren 18-28 mei 2023

Sinds verschillende jaren organiseert Kniel een gebedstiendaagsetussen Hemelvaart en Pinksteren (dit jaar van 18 tot 28 mei): een zeer betekenisvolle tijd, waar de eerste leerlingen van Jezus in intens gebed samen waren in de bovenzaal – wat leidde tot de geboorte van de kerk met Pinksteren. Het was op die dag alsof een geestelijke atoombom ontplofte in Jeruzalem, niet ten dode natuurlijk, maar ten léven! Hoezeer snakken we ernaar ook zulke opleving, zulke geestelijke honger en uitstorting van Gods Geest te mogen zien vandaag! Dus: tien dagen bidden? Doe jij ook mee?

Kniel heeft ook dit jaar materiaal uitgewerkt dat je kan gebruiken tijdens deze tien of elf dagen. Allereerst is er weer een gebedsbundel met overdenkingen en gebedsonderwerpen voor elke dag: hier kan je hem bekijken en downloaden.  Nieuw is dat de bundel dit jaar ook gedrukt is, en je deze (gratis) kan bestellen. Voorts zijn er twee preeksuggesties uitgewerkt voor kerken, een voor de zondag na Hemelvaart en een voor Pinksteren, en een uitgewerkte tip voor een jongerenavond. Alle gemeenten worden aangemoedigd zelf initiatieven te nemen voor gebed (bijv. een gebedsketting) met behulp van de materialen.
Daarnaast organiseert Kniel ook enkele gebedsmomenten:

 • Een online gebedsavond op Hemelvaartsdag via de UpperZoom van GewoonBidden.
 • Provinciale gebedsavonden op 22 mei: voor Antwerpen in Brasschaat, voor Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas, Vlaams-Brabant in Leuven, West-Vlaanderen in Gistel, Limburg (op woe 24 mei!) in Hechtel-Eksel (zie precieze info online).
 • Gebedskettingen op zaterdag 27 mei: je kan bijv. op 27 mei aansluiten in Leuven, of voor jongeren in Steenokkerzeel op 3 juni
 • In het kader hiervan is er ook een vastenweekend in Connect (Wortegem-Petegem) (info en inschrijving).

De precieze informatie over dit alles vind je op https://kniel.be/tien-dagen-van-gebed-2023/ (wordt steeds bijgewerkt). Om de gebedsbundels te bestellen: info@kniel.be. Er worden geen kosten aangerekend, maar je kunt een gift overwegen (de kosten bedragen 0,50 EUR per boekje).

Ook als je na Pinksteren wil doorgaan met bidden, zijn er op de website enkele materialen die je verder kan gebruiken, zie: Hulpmiddelen en downloads.

VVP gebedsdag rond de opeenvolgende crisissen, 8 oktober in Haacht

De laatste jaren gaan we van crisis naar crisis: de vele problemen waarmee de samenleving wereldwijd wordt getroffen. Corona- klimaat- en energiecrisis lopen gewoon in elkaar over.

Daardoor komen er miljoenen mensen in nood, en het zijn zoals altijd de allerzwaksten uit de samenleving die hiervoor de volle prijs zullen betalen. De overheden proberen met de middelen waarover zij beschikken tot oplossingen te komen. Dat is dan ook hun verantwoordelijkheid.

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de kerk en de gelovigen?

Onze verantwoordelijkheid is o.a. geestelijk. Gebed is de extra mogelijkheid die christenen hebben. Helpt bidden als het gaat om zulke grote wereldwijde problemen? Vast en zeker! Als we dat niet zouden geloven, kunnen we er beter me ophouden.

Het thema daarbij zal zijn ‘Gebed vanwege de opeenvolging van wereldwijde crisissen’. We gaan ons niet bezighouden met politieke voorkeuren, noch met meningsverschillen die hierover bestaan. We gaan eendrachtig bidden om hulp van boven, die vooral de zwakke en hulpeloze mensen ten goede zullen komen.
VVP wil dit gebedsmoment openstellen voor alle denominaties. Voorgangers en medeverantwoordelijken, in de breedste zin van het woord, zijn dan van harte uitgenodigd om deze voormiddag met ons samen te beleven.

Programma

 • 09.30 u ontvangst met koffie/thee
 • 10.00 u Start van het programma
 • 11.30 u Lunch met broodjes en soep (gezellige tijd om even samen te praten)
 • 12.30 u. Einde
 • Locatie: Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
 • Aanmelden: Om dit alles in goede banen te leiden, is het nodig om te melden dat u aanwezig zult zijn.
 • Een bevestiging sturen naar secretaris@vvp.be is daarvoor voldoende.

Regionale presentatie- en gebedsavonden Open Doors

Open Doors komt naar u toe: Kom luisteren naar de verhalen van de vervolgde broeders en zusters en bid mee voor hen.

17 september 2022
Jezus Leeft, Leopoldplein 24, 2500 Lier
19 oktober 2022
Pinkstergemeente Elim, Flikbergstraat 79, 3600 Genk
18 november 2022
Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
9 december 2022
Evangelische Kerk De Hoeksteen, Potyzestraat 69, 8900 Ieper
20 januari 2023
Evangelische Kerk De Akker, Karrewegel 47, 9990 Maldegem

Moms in Prayer – 14 mei

Wil jij samen met ons opstaan in gebed voor de kinderen en scholen?

Sluit je aan bij de regionale Zoom ontmoeting voor Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechische Republiek en Zwitserland.

 • Zaterdag 14 mei 2022 10:30 – 12:00u

Gepresenteerd door: Moms in Prayer Internationaal in Europa & Israël www.momsinprayer.eu

We zijn een interkerkelijk en wereldwijd Gebedsnetwerk van moeders met Jezus als middelpunt die geloven dat gebed een verschil maakt. We komen regelmatig, wekelijks of om de week, 1 uur bij elkaar in kleine groepjes om te bidden voor onze kinderen en hun scholen.
Ben jij een moeder (of geestelijke moeder) of oma, neem dan deel aan onze speciale Zaterdag Zoom, voor een mooie inspirerende tijd van bemoediging.
Of je al deel bent van een MiG Gebedsgroep… of nog niet, we zien er erg naar uit jou te ontmoeten!
Nodig je vriendinnen, familie en gemeenteleden uit om met ons deze geweldige gelegenheid mee te beleven!

Link om deel te nemen aan de Zoom Ontmoeting:
https://us02web.zoom.us/j/84427463896?pwd=L0NVV2pNZXZLNzFKSkdJVU84eGYrUT09
Meeting ID: 844 2746 3896
Passcode: 595739

Info en contact: karen.verheul@momsinprayer.eu

Consécration de l’Union européenne – 14 mai

Consécration de l’Union européenne et ses institutions au Seigneur Jésus (14 mai)

Chers frères et sœurs en Christ,

Nous sommes heureux, en tant que membres des groupes de prière se réunissant au sein des institutions de l’Union européenne, de vous inviter – ainsi que tous ceux qui ont à cœur l’Union européenne – à nous rejoindre pour une célébration œcuménique trilingue (français/anglais/allemand) au cours de laquelle l’Union européenne et ses institutions seront consacrées au Seigneur Jésus.

Consacrer l’Union européenne et ses institutions, voilà une idée originale !

Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à prendre connaissance du document ci-joint (présentation de la démarche et texte de la prière de consécration).

La célébration aura lieu le 14 mai 2022 à 15 heures en l’Eglise du Saint-Sacrement, chaussée de Wavre 203, 1050 Bruxelles

Accès : Train : station “Bruxelles-Luxembourg” ; Métro : “Trône” ou “Porte de Namur” ; Bus : n° 34, 38, 80 et 95, arrêts “Idalie” ou “Museum” ;

La célébration pourra aussi être suivie en livestream dans tous les Etats membres, et au-delà, en cliquant sur le lien suivant :

https://www.facebook.com/EU.consecration.UE/live_videos/

(il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour suivre le livestream !)

Déroulement de la célébration : Chants/musique; accueil/présentation; lectures de la Bible se rapportant à la consécration; commentaire des lectures; prières d’intercession; chants/musique; pière de consécration (français/anglais/allemand); moment de silence; prière du Notre Père (chacun dans sa propre langue); mots de clôture; chants/musique

Vous êtes également cordialement invités au verre de l’amitié qui suivra la célébration. Pour l’organisation pratique, merci de nous informer de votre participation en complétant le petit formulaire suivant :

https://forms.gle/nnJVoJx736xFdaou7

Pour plus de renseignements, écrivez-nous à : eu.consecration.ue@gmail.com

N’hésitez pas à faire circuler cette invitation largement parmi vos amis et connaissances intéressés.

Entre-temps, portons cet événement important dans notre prière.

Avec nos salutations chaleureuses,

Vincent Piessevaux, Fabienne Alcaraz, Georges Paraskevaidis, Lukas Hollnagel, Membres des groupes de prière se réunissant dans les institutions de l’Union européenne

Gebed voor de EU – 14 mei

Consecration of the EU and its institutions to the Lord Jesus, 14 mei (15u, live én online)

Dit bijzondere initiatief gaat uit van enkele gebedsgroepen die samenkomen binnen de instellingen van de Europese Unie (Commissie, Parlement, Raad). Het gaat om een drietalige oecumenische viering (Frans/Engels/Duits) waarin de Europese Unie en haar instellingen aan de Heer Jezus zullen worden toegewijd/opgedragen.

Waar en wanneer? zaterdag 14 mei om 15u in de Kerk van het Heilig Sacrament, Waversesteenweg 203, 1050 Elsene.

Openbaar vervoer: trein: station “Brussel-Luxemburg”; metro: “Troon” of “Naamse poort”; bus: 34, 38, 80 en 95, halte “Idalie” of “Museum”

De viering zal ook live worden uitgezonden, zodat het online kan worden gevolgd in alle lidstaten en daarbuiten, door te klikken op de volgende link:
https://www.facebook.com/EU.consecration.UE/live_videos/
(u hoeft geen Facebook-account te hebben om de livestream te volgen!)

Programma: er zal zang en muziek zijn, een welkomstwoord en presentatie, uitleg vanuit de Bijbel over toewijding/opdraging, gebed en voorbede, het ‘Gebed van toewijding’ (Frans/Engels/Duits), een moment van stilte, het Gebed van de Heer (ieder in zijn eigen taal), afsluiting
Er is ook een kleine receptie achteraf: als u hieraan deelneemt, graag inschrijven via https://forms.gle/nnJVoJx736xFdaou7

Consecration of the EU – May 14

Consecration of the EU and its institutions to the Lord Jesus

We are happy, as members of the prayer groups meeting within the institutions of the European Union, to invite you – and all those who have the European Union at heart – to join us for a trilingual (French/English/Deutsch) ecumenical celebration during which the European Union and its institutions will be consecrated to the Lord Jesus.

Consecrating the European Union and its institutions, that’s a novel idea!

If you want to learn more about it, please see the attached document (presentation of the initiative and text of the prayer of consecration).

The celebration will take place on Saturday 14 May 2022 at 3 p.m. in Eglise du Saint-Sacrement, chaussée de Wavre 203, 1050 Brussels

Access : Train: station “Bruxelles-Luxembourg” ; Metro: “Trône” or “Porte de Namur” ; Bus: no 34, 38, 80 and 95, stop “Idalie” or “Museum” ;

The celebration will also be livestreamed allowing for it to be followed in all Member States and beyond, by clicking on the following link: https://www.facebook.com/EU.consecration.UE/live_videos/

(no need to have a Facebook account to follow the livestream!)

Scheme of the celebration: Hymn/music; welcome/presentation; readings from the Bible on consecration; commentary on the readings; intercessory prayers; hymn/music; prayer of Consecration (French/English/German); moment of silence; the Lord’s Prayer (each in their own language); closing words; hymn/music

You are also welcome to participate in the small reception (‘verre de l’amitié’) that will follow the celebration! Let us know whether you will join by completing the following form:

https://forms.gle/nnJVoJx736xFdaou7

For more information, contact us at: eu.consecration.ue@gmail.com
Do not hesitate to circulate this invitation widely among your interested friends!

In the meanwhile, let us carry this important event in our prayers.

Warm regards,

Vincent Piessevaux, Fabienne Alcaraz, George Paraskevaidis, Lukas Hollnagel,

Members of the prayer groups meeting within the institutions of the European Union

Together for Europe – May 7

On 7 May at 2.30 pm with Ensemble pour l’Europe let’s celebrate Europe Day on the theme: “Europe: Artisans of Peace” Reconciliation and Solidarity.

Four approaches to solidarity will be presented through short videos made by our movements.

We will be privileged to welcome Pastor Walter Kriechbaum from Munich and his wife Anne-Marie from the international YMCA movement who will share with us some years of experiences of reconciliation undertaken in Germany, Poland, and Ukraine, with a view to healing the wounds of the Second World War. They will also give short teaching based on Scripture and faith in Christ, followed by a time of prayer.
You are all welcome to attend the event organised jointly with Together for Europe at the Chapel for Europe (Rue Van Maerlant, 22-24 – 1040 Brussels).
A live webinar will give the opportunity to intervene remotely during the exchange time that will follow.
Information and pre-registration for the webinar

ENSEMBLE POUR L’EUROPE…
…is a free convergence of Christian Communities and Movements from different Churches, currently more than 300 across the continent. While maintaining their autonomy, they work together towards common goals, contributing their own charisma. This reality is born of strong experiences lived together..

Information and pre-webinar registration: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CSQpTFvoSvmLntnSrJQHpg
N.B.: Registration is in French, the webinar is optional in French or Dutch.

and the link to the event on the website of the Chapel for Europe:

https://chapelforeurope.eu/wp-event/europe-artisans-of-peace-reconciliation-and-solidarity/