Verzoening Europa – Afrika

Als Belgische gebedsbeweging zijn we sinds 2003 betrokken geweest bij verschillende verzoeningsprocessen, zowel nationaal als internationaal. Het belangrijkste hiervan is het “Europe-Africa Reconciliation Process” (EARP): we zijn ervan overtuigd dat de Europese landen die kolonies hadden in Afrika (en elders) veel onrecht gedaan hebben en deze zonden officieel en publiek moeten belijden en vergeving vragen. Dit zowel tot vrijzetting van die onderdrukte landen als voor de eigen geestelijke vrijzetting. België heeft dus wat goed te maken tegenover Congo, Rwanda en Burundi.

Hiertoe hebben we eerst deelgenomen aan een conferentie in Berlijn in november 2005 met afgevaardigden uit 15 Europese en 23 Afrikaanse landen. Als vervolg hierop gingen we in juni 2006 met een Belgische delegatie naar Kinshasa. Lees hier beide verslagen:

In juni 2008 gingen we naar een grote Europa-Africa verzoeningsconferentie in Kinshasa en Lubumbashi. Daar hebben we in de Cathédrale du Centenaire voor de verzamelde pers en voor enkele politici een Belgische belijdenisbrief voorgelezen, ondertekend door de Evangelische Alliantie Vlaanderen en de Alliance Evangélique Francophone de Belgique. Lees hier de brief en het verslag:

In juli 2009 gingen we met een nieuwe delegatie naar Rwanda (Gitarama). Ook hier hebben we een belijdenisbrief voorgelezen.
rwanda2rwanda1

                   (Rwanda, juli 2009 – meer foto’s in het verslag)

Een deel van het verzoeningsproces bestaat erin dat de waarheid bekend gemaakt wordt over de reële toedracht van de geschiedenis, die vaak veel te weinig gekend is. Daarom hebben we ook enkele historische studies gemaakt om de grote lijnen hiervan te publiceren, vooral in het licht van de Belgische verantwoordelijkheid. Hieronder vind je deze studies i.v.m. Congo en Rwanda.

artikel 1: “Rwanda-België: Het zaad van verdeeldheid” Rwanda-België historie 1
artikel 2: “Rwanda-België: Van mythe tot beleid” Rwanda-België historie 2
artikel 3: “Rwanda-België: Naar de afgrond… en verder” Rwanda-België historie 3
Samenvatting van deze drie: “Rwanda-België” Rwanda-België historie samenvatting
Bundeling van 3 artikels: “België en Congo – kolonisatie en verzoening” Congo-België historie 1-2-3

Verzoening Congo-België: eindelijk een jubeljaar!

2010 Comite Reconciliation affiche 19 juin 2010 FRNaar aanleiding van de viering van de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo (RDC) op 30 juni 2010 vonden we dat het hoog tijd was om eens de relatie tussen Congo en België fundamenteel, in de diepte, gezond te maken.

Op zaterdag 19 juni 2010 vond een grote verzoeningsbijeenkomst plaats in Theater Saint-Michel in Brussel, gedragen door een comité van verschillende Belgische en Congolese kerken. We wilden deze verzoening niet alleen met woorden uitdrukken, maar tegelijk Congo ook zegenen met de grootst mogelijke liefdegave vanuit de Belgische kerken voor het project “El Shaddai” (schoolgeld voor Congolese jongeren). En we lanceerden op 19 juni tegelijk een plechtige oproep aan de Belgische regering en het koningshuis om officieel en publiekelijk haar excuses aan te bieden aan het Congolese volk voor het onrecht dat geschied is ten tijde van de kolonisatie (1885-1960) en erna. Lees hier de verslagen:

Wij geloven dat de verzoening tussen België en haar ex-kolonies pas voleindigd zal zijn wanneer ook de Belgische regering en het koningshuis hun officiële excuses zullen aangeboden hebben. Dit zal voor alle betrokken partijen genezend en gezond zijn. Gelukkig zien we dat de geesten hiervoor langzaamaan rijper worden. We blijven bidden dat het spoedig mag komen.