30 dagen gebed voor moslims (ramadan)

Tijdens de ramadan (dit jaar 22 maart t.e.m. 21 april)  bidden ook duizenden christenen wereldwijd voor hun moslim naasten. Mahabba België (dat zich focust op gebed voor en evangelisatie onder moslims) doet mee aan deze jaarlijkse traditie op twee manieren:

1. We willen mensen uitdagen om elke dag tijdens de ramadan te bidden voor moslims aan de hand van een gebedsgids. Deze kan je bestellen via de website van Frontiers Nederland. of je kan hem hier downloaden (pdf). Dit jaar, zoals vorig jaar, heeft Mahabba België ook bijgedragen aan de gids.  

2. We organiseren een reeks activiteiten met de nadruk op gebed en vorming: zie voor de data op https://gaveveste.be/mahabba/

VVP gebedsdag rond de opeenvolgende crisissen, 8 oktober in Haacht

De laatste jaren gaan we van crisis naar crisis: de vele problemen waarmee de samenleving wereldwijd wordt getroffen. Corona- klimaat- en energiecrisis lopen gewoon in elkaar over.

Daardoor komen er miljoenen mensen in nood, en het zijn zoals altijd de allerzwaksten uit de samenleving die hiervoor de volle prijs zullen betalen. De overheden proberen met de middelen waarover zij beschikken tot oplossingen te komen. Dat is dan ook hun verantwoordelijkheid.

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de kerk en de gelovigen?

Onze verantwoordelijkheid is o.a. geestelijk. Gebed is de extra mogelijkheid die christenen hebben. Helpt bidden als het gaat om zulke grote wereldwijde problemen? Vast en zeker! Als we dat niet zouden geloven, kunnen we er beter me ophouden.

Het thema daarbij zal zijn ‘Gebed vanwege de opeenvolging van wereldwijde crisissen’. We gaan ons niet bezighouden met politieke voorkeuren, noch met meningsverschillen die hierover bestaan. We gaan eendrachtig bidden om hulp van boven, die vooral de zwakke en hulpeloze mensen ten goede zullen komen.
VVP wil dit gebedsmoment openstellen voor alle denominaties. Voorgangers en medeverantwoordelijken, in de breedste zin van het woord, zijn dan van harte uitgenodigd om deze voormiddag met ons samen te beleven.

Programma

 • 09.30 u ontvangst met koffie/thee
 • 10.00 u Start van het programma
 • 11.30 u Lunch met broodjes en soep (gezellige tijd om even samen te praten)
 • 12.30 u. Einde
 • Locatie: Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
 • Aanmelden: Om dit alles in goede banen te leiden, is het nodig om te melden dat u aanwezig zult zijn.
 • Een bevestiging sturen naar secretaris@vvp.be is daarvoor voldoende.

Regionale presentatie- en gebedsavonden Open Doors

Open Doors komt naar u toe: Kom luisteren naar de verhalen van de vervolgde broeders en zusters en bid mee voor hen.

17 september 2022
Jezus Leeft, Leopoldplein 24, 2500 Lier
19 oktober 2022
Pinkstergemeente Elim, Flikbergstraat 79, 3600 Genk
18 november 2022
Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
9 december 2022
Evangelische Kerk De Hoeksteen, Potyzestraat 69, 8900 Ieper
20 januari 2023
Evangelische Kerk De Akker, Karrewegel 47, 9990 Maldegem

24-7Belgium.be start gebedsketting: 168 kerken gezocht

Een nieuw initiatief van vele netwerken…

Leiders met een wereldwijde bediening van verkondiging en profetie, maar ook leiders vanuit België, roepen met grote aandrang op tot een intenser niveau van bidden en vasten: we leven in een tijd van ongekende crisissen, zelfs een oorlog in onze achtertuin. De wereld – en ook de Kerk – wordt heftig geschud: de geestelijke strijd rond Gods Koninkrijk wordt intenser. God wil in deze tijd zeker ook een opwekking geven in België én Europa. En België heeft een belangrijke rol gekregen in het plan voor opwekking en reformatie in Europa. Daarom is het cruciaal dat christenen opstaan, in eenheid, over de kerk- en denominatiemuren heen, en samen hun plaats innemen in gebed. Eenheid is ongelooflijk belangrijk in de Kerk, zoals Jezus ook bad in Joh. 17:20-23. Deze eenheid komt door verbondenheid met de Vader zelf, en centreert zich rond Jezus als eniggeboren Zoon en enige weg tot God.

Kerndoelen van de gebedsmissie:

 1. Dat de oorlog in Oekraïne niet escaleert; dat Gods plannen zullen overwinnen in en doorheen deze oorlog.
 2. Eenheid in het Lichaam van Christus in ons land.
 3. Opwekking en reformatie in België – en van hieruit in heel Europa!

Er is een lange termijn strategie en een korte termijn actieplan vanwege de dringendheid:

Lange termijn strategisch plan

 • We geloven dat God gesproken heeft een 24/7 gebedsketting van kerken op te zetten: elke deelnemende kerk neemt één vast uur per week (meerdere uren kan ook);
 • De dag dat de kerk het gebedsuur heeft, heeft het ook een vasten (dringend, niet dwingend);
 • Doorheen Brussel, Wallonië, Vlaanderen en het Duitstalig gebied hebben we 168 kerken nodig – op termijn 336 (2 per uur = 48! per dag);
 • Bij een nieuwe nood of crisis kan dit 24/7 netwerk van biddende kerken onmiddellijk reageren;
 • Een gezamenlijke gebedstijd met leiders via een Zoom-uur zal opgezet worden.

Op 1 september moet dit volledig operationeel zijn, tot einde 2022 – na evaluatie vervolgen we dan.

Korte termijn (urgent)

Plan nu al een uur van gebed en aanbidding met uw kerk of gebedsgroep zodat de atmosfeer over België en Europa wordt veranderd, en ook voor de oorlogssituatie en haar gevolgen. Wanneer uw hart dus al brandt en u zegt ‘ja, ik stap hier in’, geef ons alvast het uur door, zodat we de 24/7 lijst kunnen beginnen vullen. Later komen er meer details, hulpmiddelen en praktische instructies.

Reageer naar: prayer@24-7Belgium.be

Om te kijken welke uren nog vrij zijn, zie het excel-schema met de gebedsuren.

Tot eer van de Koning en tot doorbraak van Zijn Koninkrijk,

Leiders Team

Jan Bruyneel, Gent
Ignace Demaerel, Brussel
Frank Ernst, Antwerpen
Daniël Hakelbracht, Averbode
Paul Immanuel Rooda, Genk
David Vandeput, Brussel, voorzitter Réseau Antioche (A-net)
Rik Van Neste, Izegem

Aanbevolen door:

David Buntinx, voorzitter VEG,
Koen Celis, voorzitter VVP,
Frans Meyfroodt, voorzitter OAEG,
Andere denominatieleiders volgen nog.

Moms in Prayer – 14 mei

Wil jij samen met ons opstaan in gebed voor de kinderen en scholen?

Sluit je aan bij de regionale Zoom ontmoeting voor Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechische Republiek en Zwitserland.

 • Zaterdag 14 mei 2022 10:30 – 12:00u

Gepresenteerd door: Moms in Prayer Internationaal in Europa & Israël www.momsinprayer.eu

We zijn een interkerkelijk en wereldwijd Gebedsnetwerk van moeders met Jezus als middelpunt die geloven dat gebed een verschil maakt. We komen regelmatig, wekelijks of om de week, 1 uur bij elkaar in kleine groepjes om te bidden voor onze kinderen en hun scholen.
Ben jij een moeder (of geestelijke moeder) of oma, neem dan deel aan onze speciale Zaterdag Zoom, voor een mooie inspirerende tijd van bemoediging.
Of je al deel bent van een MiG Gebedsgroep… of nog niet, we zien er erg naar uit jou te ontmoeten!
Nodig je vriendinnen, familie en gemeenteleden uit om met ons deze geweldige gelegenheid mee te beleven!

Link om deel te nemen aan de Zoom Ontmoeting:
https://us02web.zoom.us/j/84427463896?pwd=L0NVV2pNZXZLNzFKSkdJVU84eGYrUT09
Meeting ID: 844 2746 3896
Passcode: 595739

Info en contact: karen.verheul@momsinprayer.eu

Gebed voor de EU – 14 mei

Consecration of the EU and its institutions to the Lord Jesus, 14 mei (15u, live én online)

Dit bijzondere initiatief gaat uit van enkele gebedsgroepen die samenkomen binnen de instellingen van de Europese Unie (Commissie, Parlement, Raad). Het gaat om een drietalige oecumenische viering (Frans/Engels/Duits) waarin de Europese Unie en haar instellingen aan de Heer Jezus zullen worden toegewijd/opgedragen.

Waar en wanneer? zaterdag 14 mei om 15u in de Kerk van het Heilig Sacrament, Waversesteenweg 203, 1050 Elsene.

Openbaar vervoer: trein: station “Brussel-Luxemburg”; metro: “Troon” of “Naamse poort”; bus: 34, 38, 80 en 95, halte “Idalie” of “Museum”

De viering zal ook live worden uitgezonden, zodat het online kan worden gevolgd in alle lidstaten en daarbuiten, door te klikken op de volgende link:
https://www.facebook.com/EU.consecration.UE/live_videos/
(u hoeft geen Facebook-account te hebben om de livestream te volgen!)

Programma: er zal zang en muziek zijn, een welkomstwoord en presentatie, uitleg vanuit de Bijbel over toewijding/opdraging, gebed en voorbede, het ‘Gebed van toewijding’ (Frans/Engels/Duits), een moment van stilte, het Gebed van de Heer (ieder in zijn eigen taal), afsluiting
Er is ook een kleine receptie achteraf: als u hieraan deelneemt, graag inschrijven via https://forms.gle/nnJVoJx736xFdaou7

Samen voor Europa – 7 mei – videoverslag

Het netwerk van christelijke bewegingen Samen voor Europa
organiseerde op 7 mei 2022 een bijeenkomst met als thema
“Europa: Samen werken aan Vrede” Verzoening en solidariteit,

Een bijzonder rijke bijeenkomst

in het Nederlands: https://www.youtube.com/watch?v=rRCVEB3D9TY

in het Frans: https://www.youtube.com/watch?v=9P-Xmjp1R5E

Vier initiatieven voor solidariteit werden gepresenteerd. We hadden ook het voorrecht pastor Walter Kriechbaum en zijn vrouw Annemarie van de internationale YMCA-beweging uit München te mogen verwelkomen Ze maakten ons deelgenoot van jarenlange ervaring met verzoening in Duitsland, Polen en Oekraïne.

Om uit te zoeken waar je in geïnteresseerd bent:
0’00” Opening door Pater Krystian Sowa s.j. Directeur van de Kapel voor Europa
3’02” Presentatie van de vergadering in het Frans en het Nederlands
8’30” Presentatie van 4 video’s
11’30” Juli 2021: Overstromingen in België – Focolare
16’50” Vriendschap en geloof – St Michielsbeweging
18’30” Humanitaire corridors – Sant’Egidio
21’55” Luister- en gebedsdienst – Charismatische Vernieuwing
25’40” Muziek – Nous sommes liés :Gen Fuoco
29’05” Getuigenissen van Walter en Annemarie Kriechbaum – Ymca München
29’30” in Oost-Duitsland
36’35” in Polen
41’55” in Oekraïne
47’30” in Oekraïne
52’05” muziek – “I got hope” – Gen Verde
55’35” Bijbel en verzoening door Pastoor Walter Kriechbaum
1h16’30” Gebedstijd
1u28’15” Conclusie
1h31’33” Het symbool van Ezekiel

Beyond borders Bike tour 22-24 april

Since the summer of 2021, together with a friend (Danny), we have been planning to organize a ministerial event that includes sports. We want to cycle from Ypres to Eupen over three days with stops in the Ronse and Tienen areas. We will start from the center of Ypres and we want to finish in the Eupen/lac d’Eupen area. The whole trip will go along the linguistic border between Flanders and Wallonia with the intention of praying along the way. We will pass through key locations and towns that ultimately will provide us with the necessary subjects to challenge the borders that we want to expose and bring attention to. We are planning to bike through the border points between Flanders, Wallonia and France in the west. We’ll go through the ‘Drielandenpunt’ (DE/NL/BE) in the east before finishing at lac d’Eupen. The reason for finishing there is linked with our desire to do a fundraiser for the flood victims. We’re looking into details in how we could support excisiting works that could benefit from this support.

Our broader vision is to find ways to use sports, to collectively bring the current borders to people’s attention. We intend to use the current and former physical borders as a platform, through informing of the past, creating an understanding of the present, to challenge people to review their worldview in a way that allows them to reconsider their position in certain matters in life. We believe in the kingdom principle of recognition and building together, despite what the past might hold. It can be a painful process to revisit the very beliefs and ways of thinking that we have allowed to shape us. But in these days we see the need of a renewal of the mind. Valuing and celebrating the kingdom values within our culture, yet challenge the areas that keeps separation and walls in place are necessary to go through in order to prepare the table for what the Lord wants to bring to our nation.

We intend to make the event open for both Christians and non-Christians, as we recognize that people whom do not belong to a church, also seeks to see reconciliation happen between the two regions. The ‘religious’ language of the tour will need to be adapted in a way that brings inclusion beyond religious beliefs. However, it will be made very clear that it is going to be a prayerful event that longs to minister reconciliation through prayers, intercession as well as acts of service. As long as this is made clear beforehand, the participants would know, to a certain level what they can expect. I personally intend to invite family members that aren’t Christians to participate.

Language is another important factor. Among our team members for the tour we have people who can speak and translate French, Dutch/Flemish, German and English. As the tour will go through various language borders, we will facilitate for the regional spoken language to be made available for translation where necessary.

We want to make part of this event public in the sense that we are planning daily video sessions of history lessons, to bring awareness to the people following the tour online. These will be filmed in the very place that the events take place, and we will use the history to ask one or two questions that could challenge the mindset of our followers. We will upload them on social media platforms such as Facebook, Instagram and YouTube. We have a team of videographers and photographers who will be part of the journey.

We are just about to make this event public, and we want to spread the word to churches and organisations in Belgium. If this would be something you would be interested in being part of, or know of someone who could have interest in this tour. Please don’t hesitate to let us know should you need any further information.

We are trying to make the costs for this as affordable as possible. We’re currently looking for housing opportunities for Friday and Saturday night. There will be a possibility of coming along for just one or two of the days, as we recognise not everyone would be able to set apart three days to join the full event.

It will start in Ypres at 11am on Friday 22nd of April and it will last until the evening of Sunday 24th of April. If necessary, we can arrange housing in the Eupen area on Sunday night.

We intend to bike roughly 100-130km per day. We will provide food and some snacks, but sport drinks and ‘fuel’ are to be arranged by each participant after personal need.

We will have a follow car with us for the whole tour that will bring about the basics of equipment.

It is possible to join for 1, 2 or 3 days, and the start and finish of each stage would be in the immediate proximity of train stations to facilitate connections.

A provisional routeplanning for the three days in the links below;

Friday 22nd – https://ridewithgps.com/routes/38059280
Saturday 23rd – https://ridewithgps.com/routes/38067871
Sunday 24th – https://ridewithgps.com/routes/38085291