Internationale gebedsweek EAV 2022

De internationale gebedsweek loopt dit jaar van 9 tot en met 16 januari en staat in het teken van rust. De invulling van deze week, die verzorgd wordt door de Europese Evangelische Alliantie en de titel ‘Sabbat’ meekreeg, is dit jaar in handen van de Zwitserse EA. Het Gebedsplatform van de EAV is daarmee aan de slag gegaan en heeft de bundel vertaald en aangevuld. Er zijn acht overdenkingen rond ‘sabbat’, aangevuld met gebeds- en dankpunten. Daarnaast is er iedere avond een gebedsmeeting via Zoom.

Klik hier om de brochure voor de gebedsweek te downloaden (pdf-bestand).
In de brochure vind je gebedsonderwerpen en ook de gegevens om deel te nemen aan de dagelijkse online gebedsmomenten via Zoom.

24u online gebedsinitiatief op 14 december

“HEER, GENEES ONS LAND”

OPROEP TOT GEZAMENLIJK BIDDEN & VASTEN – 14 DECEMBER 2021

24u online gebedsinitiatief voor christenen in gans België

De coronacrisis geeft zware gevolgen voor ons land. Het is nu een tijd om in eenheid te staan en samen te bidden en te vasten. Doe jij mee? We bidden voor genezing van zieken, van verwarring, verdeeldheid, angst, controle, halve waarheden… De Bijbel omschrijft een wonderlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis terwijl het volk voortdurend samen bad (Hand 12:4). Samen bidden doet wonderen ontstaan. 24 verschillende leiders uit alle hoeken van het land zullen telkens een gebedsblok van één uur leiden, in NL, FR en ENG.

Meer informatie?

Mahabba conferentie – 27 november 2021

Het thema van de Mahabba-conferentie: ‘vruchtbaar zijn in ons dagelijks leven’. Een reeks interactieve workshops helpen ons nadenken en leren van elkaar hoe we een meer vruchtbaar getuigenis mogen zijn t.o.v. onze moslim naasten. We nemen ook de tijd om samen te bidden en onze God te loven. Dit alles samen met christenen uit heel België.

Vooraf aanmelden voor de workshops is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen.
Omwille van Corona maatregelen in Brussel kunnen wij dit jaar een maximum van 50 deelnemers verwelkomen op de Mahabba conferentie. Wanneer je ingeschreven bent voor de workshops ben je ook ingeschreven voor de conferentie.

 • Zaterdag 27 november, 10-16 u.
 • De conferentie vindt plaats in “Eglise Connect” in Anderlecht.
  Boulevard Maurice Herbette 24, 1070 Anderlecht
 • Parkeergelegenheid op straat buiten.
 • Tien minuten wandelen van het dichtstbijzijnde metrostation (Jacques Brel, lijn 5).
 • Het gebouw is toegankelijk met een rolstoel.

Lunch: Er wordt een lunchbuffet verzorgd. We vragen een vrijwillige bijdrage van 5 euro om ons te helpen deze kosten te dekken.

Workshops:

 • Hoe ik kan groeien in mijn persoonlijke gebedsleven (NL en/of EN)
 • Praktische tips over hoe ik mijn geloof kan delen in het dagdagelijks leven (NL en/of EN)
 • Discipelschap voor ex moslims: the do’s and don’ts (NL en/of EN)
 • Geestelijke strijd (FR en EN)
 • Omgaan met vluchtelingen en asielzoekers (NL en EN)
 • Hoe bruggen bouwen naar migrantenkerken en christenen? (NL en FR)
 • Omgaan met vrouwen van andere religieuze en etnische achtergronden (NL en EN)
 • Inleiding tot de islamitische theologie (NL en/of EN)
 • Zending naar het buitenland (workshop georganiseerd door Frontiers Nederland) (NL)

Mahabba Belgium is een initiatief van Gave Veste vzw

Upperroom : 10 dagen gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren

Gebedsnetwerk doet een oproep tot 10 dagen van intens gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren (25 mei – 3 juni 2017), net zoals de apostelen en de 120 leerlingen.

Het eerste doel van deze tien dagen is dat elk van ons persoonlijk tien dagen lang gebed écht tot absolute prioriteit maakt en intensifiëert. Het is een oorlogsverklaring aan elke gebedsloosheid en gebedsarmoede in onze eigen ziel en in onze gemeenten.

Read More

March 22 2016 – Attacks in Brussels

‘Pray for Belgium’ is the new slogan that is spread internationally via Twitter after the terrible attacks yesterday in Brussels. If that is the effect of the attacks…? Our Pray4belgium network has existed since 2003: we didn’t need these attacks to pray for the nation. But indeed we want to call onto every Christian to join us in this time of prayer and stand with us in the gap for the country. Belgium is shaken in its foundations, and how strong are those foundations? On what (or on who) are they built?

We can complain a lot, analyze what went wrong, point the finger, even say ‘We have predicted it’, but God asks of us first that we pray for our country and people.

 • Please pray for all those affected and their families, that they may find comfort and strength in God and in friends.
 • Pray with us for the government: for wisdom, not to react out of panic and anxiety, not to take disproportionate measures.
 • Pray for all emergency and security services, police and investigators, that they may expose even more roots of terrorist networks.
 • Pray for God’s peace and protection over the nation.
 • Pray that the mentality will change: that people will recognize that a society without God-of-love goes stray and has no defense against such a dark attack of hatred: that God will make this evil work for the good, and that the difference between light and darkness will become clearer.
 • That the churches and Christians will find open doors with people to bear witness to a great and merciful God, that we will be able to show acts of peace and love.

 

22 maart 2016 – Aanslagen in Brussel

‘Pray for Belgium’ is de nieuwe slogan die via Twitter internationaal opgang maakt na de vreselijke aanslagen vanmorgen in Brussel. Als dat het effect van de aanslagen is…? Ons netwerk Pray4belgium bestaat al sinds 2003, en inderdaad willen we ook bij deze oproepen om mee in gebed op de bres te staan voor dit land. België wordt in zijn fundamenten geschud, en hoe sterk zijn die fundamenten? Waarop (of: op wie) zijn ze gebouwd?

We kunnen veel klagen, analyseren waar het fout gegaan is, met de vinger wijzen, zelfs zeggen ‘We hadden het voorspeld’, maar God vraagt van ons éérst dat we bidden voor ons land en volk.

 • Bid a.u.b. voor alle getroffenen en hun families, dat ze troost en sterkte mogen vinden bij God en vrienden.
 • Bid mee voor de overheid: om wijsheid, om niet vanuit paniek en angst te reageren, om geen buitenproportionele maatregelen te nemen.
 • Bid voor alle hulpdiensten en veiligheidsdiensten, voor politie en speurders, dat ze nog meer wortels van terreurnetwerken mogen ontmaskeren.
 • Bid voor Gods vrede en bescherming over dit land.
 • Dat de mentaliteit zal omkeren: dat mensen zullen inzien dat een maatschappij zonder een God-van-liefde ontspoort en geen verdediging heeft tegen een aanval van zulke duistere haat.
 • Dat God dit kwaad zal doen meewerken ten goede, en het verschil tussen licht en duisternis duidelijker zal worden.
 • Dat de kerken en christenen open deuren zullen vinden bij mensen om te getuigen van een goede en reddende God, dat ze daden van vrede en liefde zullen kunnen tonen.

Lees ook de column van Ignace Demaerel

Column: Na de aanslagen op 22 maart 2016

Pray for Belgium
22 maart 2016

Na de vreselijke aanslagen in Parijs werd via Twitter de hashtag ‘Pray for Paris’ de wereld ingestuurd. Gisteren, na de aanslagen in Brussel, gebeurde spontaan hetzelfde, en wereldwijd twitterden duizenden ‘Pray for Belgium’. Een vreemde slogan in een seculiere wereld, niet? Of is het een impliciete erkenning dat er toch iets méér moet zijn dan wat we menselijk kunnen ‘voor elkaar krijgen’? Wat is bidden anders dan belijden: ‘Vanaf dit punt kunnen we het zelf niet meer: hier staan we machteloos’? Er bestaat trouwens sinds 13 jaar een netwerk dat ‘Pray4belgium’ heet, van mensen die zulke aanslagen níet nodig hadden om voor het land bidden: voor alle dingen die een mens niet in zijn eigen macht heeft. En dat zijn er héél veel. Laten we eerlijk zijn: er zijn in een mensenleven méér factoren die we níet in eigen hand hebben dan wél. In crisistijden worden we door elkaar geschud tot onze fundamenten beginnen te barsten, en in hectische periodes zeggen we dat we ‘in een rollercoaster’ zitten; m.a.w. we controleren het absoluut niet meer.

Maar we leven toch in zulke tijden van rationalisme en wetenschap? Hoe kan je dan tot gebed je toevlucht nemen? Wel, hoe wil iemand het terrorisme ‘redelijk en wetenschappelijk’ oplossen? Het gaat hier precies om een ‘redeloze haat’, om mensen met wie niet te praten valt. De aanslagen komen voort uit een demonische ideologie, van mensen die zo verblind zijn in een discours van haat dat dit niet met rationele argumenten te counteren valt. De rede staat hier machteloos, want het komt uit de onderbuik. De duivel kan je niet bekeren, zeker niet met ‘slimmere argumenten’. Dit kwaad is van een andere orde. Je kan het ook nooit afdoend bestrijden met nóg meer politie en de meest geperfectioneerde opsporingstechnieken: er bestaat geen enkele manier om ons sluitend te beveiligen tegen terrorisme, of je zou naast elke burger één politieagent moeten plaatsen (en dan hopen dat die politieagent geen vermomde terrorist is). Een handvol schurken kan werkelijk een heel land platleggen: dit is een nieuwe realiteit. Of beter: het was al lang de realiteit, maar nu beseffen we het. We voelen met zijn allen aan: we zullen misschien vanaf nu constant onder zulke bedreiging moeten leren leven. In Israël denken ze dan: dat doen wij al decennia.

Waarom bidden voor een land? Omdat ook politici niet alles in de hand hebben! Toen aan het begin van W.O. II Engeland bijna op de knieën was onder de Duitse luchtbombardementen en in diepe wanhoop verkeerde, riepen zowel de koning als het parlement als Winston Churchill op tot een nationale dag van gebed (in totaal zelfs zevenmaal). Of hun gebeden verhoord werden, kan iedereen voor zichzelf concluderen. In die tijd werd er geen valse tegenstelling gecreëerd tussen wat mensen moeten doen en wat God doet. Politici vandaag moeten natuurlijk voor de camera’s de schijn ophouden dat alles onder controle is, dat ze de oplossingen hebben – anders zouden ze zwakte tonen -, maar diep in hun hart hebben ze die écht niet. Wie heeft deze wereld in de hand? Obama? Of binnenkort Trump? Ban Ki Moon? De banken? Komaan, geen méns bestuurt deze wereld! Maar gelovigen bidden precies tot Degene die almachtig is, alwijs, algoed en alomtegenwoordig. ‘He’s got the whole world in His hand…’ Daarom bidden dus.

Bidden vraagt zeker geloof, maar vraagt ons vertrouwen op de menselijke mogelijkheden niet méér geloof? Of is bidden dan irrationeel? Maar geloven dat we het zelf wel ‘eventjes zullen oplossen’, is even irrationeel. Een ongelovige vroeg eens aan een gelovige vriend in een hopeloze situatie: ‘Helpt bidden wel?’ Waarop zijn vriend repliceerde: ‘Is er iets anders dat helpt?’ In de allergrootste nood bidt menig atheïst: ‘Oh God, als U bestaat, heb ik U nu nodig!’ Is dit een moment van inconsequentie en hypocrisie, of een moment van eerlijkheid en waarheid?

Maar bidden heeft een nog belangrijker aspect: het verandert éérst jezelf! Wie oprecht bidt om vrede, wordt zelf vredelievender, begripvoller, verdraagzamer. Politici kunnen zorgen voor nog meer beveiligingsmaatregelen, maar niet voor vrede. Ze kunnen nog meer bewakingscamera’s en militairen plaatsen, maar die zullen eerder het onveiligheidsgevoel doen toenemen. Ze kunnen een terrorist opsluiten, maar een haatprediker niet bekeren tot een vredeprediker. Hun macht betreft de buitenkant, maar reikt niet tot de binnenkant: het hart, gevoelens, motivaties, morele houding, oprechtheid, de sfeer van liefde en vrede binnenin.

Wie bidt, doet dat juist in die zo belangrijke ‘binnenkamer’. Hij gooit een ‘bommetje’ van liefde, vrede en hoop. Hij weigert te berusten in een destructieve spiraal van geweld en agressie, meegezogen te worden in een stroom van angst en paniek, of zich te verharden in een steeds koudere wereld. Hij blijft geloven in een goede God die alles in Zijn hand heeft, én in het feit dat mensen zich kunnen bekeren. Bidden is uitermate ‘redelijk’ in een tijd als deze. Pray for Belgium, please!

Column gepubliceerd op knack.be :

http://www.knack.be/nieuws/belgie/pray-for-belgium-in-de-allergrootste-nood-bidt-menig-atheist/article-opinion-682895.html