boekje-eenheidVADER, MAAK ONS EEN
Een boekje over eenheid onder christenen

Dit boekje brengt 60 verfrissende gezichtspunten samen rond eenheid, samenwerking, verzoening, “koninkrijks”-denken, “stadskerk”, de uitdagingen rond eenheid maar ook de grote beloften die erop liggen. Eenheid maakt onoverwinnelijk!

In eerste instantie gericht tot de leiders in het Lichaam van Christus, zal de inhoud ook inspirerend zijn voor elke christen die wil groeien in visie. Om het geheel praktisch te maken zijn er tips, gespreksvragen en gebedsonderwerpen aan toegevoegd.

Eenheid?

Eenheid… hmm, een vaak gebruikt woord onder christenen! Er wordt regelmatig over gepreekt en gezongen, en iedereen erkent dat het heel belangrijk is. Maar is het daarom vandaag goed gesteld met de eenheid onder christenen en christelijke kerken? Dat hangt er van af hoe hoog je de lat legt, of: hoe hoog God de lat legt! En bovendien, wat bedoelen we eigenlijk wanneer we over eenheid spreken? Maar vooral: waarom is het voor Jezus zó belangrijk dat Hij er op de laatste avond van zijn leven driemaal voor bidt (Joh. 17:11-23)? En waarom ligt er een onbeperkte belofte van gebedsverhoring op éénparig gebed (Matt. 18:19)?

Eenheid is geen optie, maar een gebod
De strijd rond eenheid speelt zich ook af op vele niveaus: we hebben het nodig om één te zijn met onszelf, met God, met onze huwelijkspartner, in ons gezin, in de lokale gemeente, een leidersteam, in een stad, in het land, en uiteindelijk… met al onze broeders en zusters tot aan de uiteinden der aarde.
Diepe eenheid met mensen beleven is heerlijk, maar de weg ernaar toe is soms aartsmoeilijk. En toch bestaan er eenvoudige principes, door de Bijbel aangereikt, om hierin te groeien, net zoals een kleine sleutel een grote deur met een “klik” kan openen … Kortom, zonder Hem is eenheid absoluut onmogelijk, met Hem kan het hemels eenvoudig zijn.

“Wie dit boekje op de plank zet zonder het te lezen, draagt een grote verantwoordelijkheid. Wie het leest een nog grotere. Als wij als zelfverklaarde oprechte christenen niet streven naar onderlinge eenheid hebben we de wereld niets te vertellen.”
Kris Vleugels (ex-voorzitter Evangelische Alliantie Vlaanderen)

Het boekje is een uitgave van Pray4belgium, in samenwerking met de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
De vertalingen in Frans en Engels zijn ook gedrukt, verspreid en nog beschikbaar.

De schrijver, Ignace Demaerel, zetelde zes jaar in het bestuur van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. De tekst werd nagelezen en aangevuld door verschillende vooraanstaande leiders in ons land.

Boekje
Vader maak ons één – door Ignace Demaerel, april 2012
Een uitgave van Pray4belgium, in samenwerking met de Evangelische Alliantie Vlaanderen
60 verfrissende gezichtspunten, met vele tips, gespreksvragen en gebedsonderwerpen
64 blz, fris geïllustreerd
Bestellen
Dit boekje werd door de EAV gratis verspreid (één exemplaar) onder alle aangesloten gemeenten. Het kan ook besteld worden. Prijs € 5 + verzending = € 6,50. Voor bestelling van grotere aantallen, contacteer ons.
Pray4belgium, Achille Detiennestraat 38, 1030 Brussel; e-mail: pray4belgium@scarlet.be; Bankrekening: BE69 9796 3530 8878