Gebed kan je op talloze manieren doen en op vele niveaus: persoonlijk in je binnenkamer, in je gezin, met een vaste gebedspartner (een ‘gebedsduo’), in je gemeente of celgroep, in je stad of regio, landelijk of internationaal. Elk van deze niveaus is belangrijk. Pray4belgium focust zich meer op nationaal en regionaal gebed, maar wil graag ook alle andere ondersteunen en aanmoedigen.

Tot hiertoe hebben we een hele reeks van acties georganiseerd: gebedsmarsen in Brussel (2004-2009), seminars met gebedsleiders uit het buitenland (1999-2019), de Global Day of Prayer (op Pinksteren, 2005-2015), de nationale gebedsdag (eind april, 2012-2020), eenmalige gebedsacties op strategische plaatsen in het land, maandelijks een ‘Tent van David’ (intense aanbidding en voorbede, 2008-2020)…

Hier een overzichtje van terugkerende of doorlopende gebedsactiviteiten (die we zelf organiseren of georganiseerd hebben, of die door anderen georganiseerd worden en die wij steunen).

Gebedsketting
De gebedsketting die in 2009 is opgestart door het Gebedsnetwerk, heeft in 2020 een heel nieuwe start gemaakt om zoveel mogelijk christenen de kans te geven mee op de bres te gaan staan voor ons land. Je kan dus vanaf nu mee inspringen, en een schakel worden in een lange rij van trouwe bidders, en zo een zegen zijn voor België.


Verzoening
Als Belgische gebedsbeweging zijn we sinds 2003 betrokken bij verschillende verzoeningsprocessen, zowel nationaal als internationaal. Het belangrijkste hiervan is het “Europe-Africa Reconciliation Process”. Sinds 2006 zijn we met een delegatie al driemaal naar Afrika geweest, in Congo en Rwanda. In 2010 vond een grote verzoeningsbijeenkomst plaats in Brussel.


Pray4brussels/Pray4BXL
Dit netwerk van gebed en eenheid, wil gebed mobiliseren en coördineren in en voor Brussel. Een van de activiteiten is het Brussels leidersgebed. Wil je bidden voor strategische stad met heel veel geestelijke nood?


Overige activiteiten

  • Eenmalige gebedsacties, bijv. voor verkiezingen of bij belangrijke wetsvoorstellen, gebedswandelingen op strategische plaatsen.
  • De internationale Gebedsweek in januari (een initiatief van de Europese Evangelische Alliantie)
  • Provinciale gebedsavonden voor leiders: meestal aan het eind van de gebedsweek in januari (initiatief van Gebedsplatform Vlaanderen, EAV).
  • Nacht van gebed voor de vervolgde kerk (initiatief van Open Doors), meestal op een vrijdagavond een week na Pinksteren.
  • 30 dagen moslim gebedsfocus: tijdens de ramadan bidden miljoenen christenen voor moslims.
  • Oktober is al vele jaren onze vaste gebedsmaand.
  • We ondersteunen en promoten ook ‘Stadsgebed’: alle christelijke leiders van een stad komen maandelijks samen om te bidden voor hun stad. Lees het artikel over ‘City Church’. Dit gebeurt reeds (gedeeltelijk) in verschillende Vlaamse steden; wie volgt?