Voor de zomer: 24/7 gebedsweek Limburg (4-11 aug)

Voor de zomer is het altijd goed om ergens geestelijk te gaan tanken en daarvoor is de 24/7 gebedsweek van Sofa&zo een uitgelezen kans. Ze zal dit jaar doorgaan van zondag 4 augustus (19 u) tot en met zondag 11 augustus (15 u), op een nieuwe locatie: Hoksentstraat 55, 3941 Hechtel – Eksel. Er is een zeer gevarieerd programma voorzien. Bezoek en deelname aan deze gebedsweek zijn gratis (er zijn wel collectes om de kosten te dekken). Voor de kinderen tussen de 3 en 12 jaar is er een kinderprogramma voorzien. Je kan overnachten op camping, “De Ballasthoeve” (op 5 km) of vakantiepark ‘Roompot Park Eksel’ (op 2 km) of een B&B in de buurt.

Op zondag 11 augustus om 10u zal er een gemeenschappelijke kerkdienst zijn met viering van het avondmaal: naburige kerken worden uitgenodigd hun eigen samenkomst voor één keer op te schorten hiervoor.  

Alle praktische informatie vind je op website www.sofaenzo.be.

Bonne nouvelle: une chapelle à Schaerbeek: maison de prière!

Il y a une nouvelle très spéciale pour le mouvement de prière dans notre pays, en fait un miracle de Dieu : nous avons obtenu une chapelle à Schaerbeek ! Tout à fait gratuitement ! Un peu d’explication : ‘nous’ c’est l’église ‘Ammi Bruxelles’ dont je fais moi-même partie. La chapelle se trouve au 35 rue Cologne, à 800 mètres de la gare du Nord. Le généreux donateur est l’Église Catholique Apostolique, une dénomination protestante du 19e siècle qui avait cessé d’organiser ses propres services. Elle est en bon état, peut accueillir 80 à 90 personnes et dispose encore d’une petite et d’une demi-grande salle auxiliaire (25 à 30 personnes). Nous voulons l’utiliser avant tout comme maison de prière et de louange, ouverte à d’autres églises ou groupes de prière. Pour qu’elle soit un lieu où nous pouvons entrer dans la présence et la paix de Dieu et être rafraîchis, mais aussi un lieu de rencontre avec d’autres chrétiens. Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour voir le planning et pour récupérer la clé.

Great news: a chapel in Schaarbeek: a house of prayer!

There is very special news for the prayer movement in our country, actually a miracle from God: we got a chapel in Schaerbeek! Completely free of charge! A bit of explanation: ‘we’ is the house church ‘Ammi Brussels’ of which I myself may be part. The chapel is at 35 rue Cologne, 800 metres from the North Station. The generous donor is the ‘Catholic Apostolic Church’, a 19th-century Protestant denomination that had stopped holding its own services. It is in good condition, can hold 80-90 people, and also has a small and semi-large auxiliary room (25-30 people). We want to use it first and foremost as a house of prayer and worship, open to other churches or prayer groups. So that it may be a place where we can come into God’s presence and peace and be refreshed, but also a place of meeting other Christians. Should you be interested, contact us to agree when you would schedule something and to collect the key.

Een nieuwe kapel in Schaarbeek: een huis van gebed!

Er is voor de gebedsbeweging heel bijzonder nieuws, eigenlijk een wonder van God: we hebben een kapel gekregen! Ja, zomaar helemaal gratis! Effe een beetje uitleg: ‘we’ is de huiskerk ‘Ammi Brussel’ waarvan ikzelf deel mag uitmaken. De kapel ligt in Schaarbeek, op 800 meter van het Noordstation. De gulle schenker is de ‘Katholieke Apostolische Kerk’, een protestants kerkgenootschap uit de 19de eeuw dat gestopt was met eigen diensten. Het is in goede staat, kan een 80-90 mensen bevatten, en heeft nog een klein en halfgroot bijzaaltje. We willen het eerst en vooral als een huis van gebed en aanbidding gebruiken, open voor andere kerken of gebedsgroepen. Opdat het een plaats mag zijn waar we in Gods tegenwoordigheid en rust mogen komen en verfrist worden, maar ook een plaats van ontmoeting met andere christenen. Het adres is: Keulenstraat 35. Mocht je interesse hebben, contacteer ons om af te spreken wanneer je iets zou plannen en om de sleutel af te halen. Verder gebed hiervoor is ook welkom: om het gebouw goed te beheren, voor hulp, mankracht en inkomsten voor de lopende kosten.

Schrijf- en gebedsactie voor de regeringsvorming

In onze vorige brief riepen we op tot gebed voor de verkiezingen. Hopelijk heb je kunnen deelnemen aan één of meer van de gebedsacties in Kortrijk of Brussel: ze waren heel krachtig en bijzonder. Maar na 9 juni was de strijd niet gestreden: we zitten nu volop in de fase van de regeringsvormingen – zes in ons kleine landje! Blijf hiervoor bidden, want hier wordt bepaald welke de regeringsprogramma’s zullen zijn voor de komende vier of vijf jaren, en wie welke postjes zal bekleden. Bid

  • voor wijsheid en onderscheidingsvermogen voor de formateurs
  • voor een gezond beleid, billijk, gebalanceerd, rechtvaardig
  • voor een gezonde(re) ethische koers in ons land (zie verder)
  • dat God doorheen dit alles de juiste mensen op de juiste plaatsen brengt.

Ikzelf heb de afgelopen dagen vanuit denktank Inspiratio een schrijfactie ondernomen naar de politici en partijen die bij de regeringsvorming betrokken zijn: met een oproep tot een dringende bijsturing van de ethische koers van ons land. Kort gezegd: een verschuiving naar rechts in de verkiezingsuitslag betekent ook o.a. dat mensen vinden dat de ethisch-progressieve koers van ons land de maatschappij laat ontsporen op vele gebieden. Het afbreken van traditionele waarden ten voordele van ‘absolute vrijheid’ ondermijnt het geestelijk welzijn van grote groepen in de bevolking en leidt tot talloze psychische problemen, depressies, burn-outs, wachtlijsten in de jeugdzorg enz. Het is geen pleidooi voor ‘rechtse’ waarden, maar voor gezonde – al of niet christelijke – morele kaders, voor balans en respect. Je kan het artikel hier lezen, de korte versie (1200 woorden) of de lange versie (3100 woorden). Bid a.u.b. mee dat deze brief bij vele politici zal landen, ogen zal openen en harten zal raken. Voel je ook vrij om hem te downloaden, te delen op sociale media of op te sturen naar politici die je kent. We mogen zeker onze stem laten horen!