Schrijf- en gebedsactie voor de regeringsvorming

In onze vorige brief riepen we op tot gebed voor de verkiezingen. Hopelijk heb je kunnen deelnemen aan één of meer van de gebedsacties in Kortrijk of Brussel: ze waren heel krachtig en bijzonder. Maar na 9 juni was de strijd niet gestreden: we zitten nu volop in de fase van de regeringsvormingen – zes in ons kleine landje! Blijf hiervoor bidden, want hier wordt bepaald welke de regeringsprogramma’s zullen zijn voor de komende vier of vijf jaren, en wie welke postjes zal bekleden. Bid

  • voor wijsheid en onderscheidingsvermogen voor de formateurs
  • voor een gezond beleid, billijk, gebalanceerd, rechtvaardig
  • voor een gezonde(re) ethische koers in ons land (zie verder)
  • dat God doorheen dit alles de juiste mensen op de juiste plaatsen brengt.

Ikzelf heb de afgelopen dagen vanuit denktank Inspiratio een schrijfactie ondernomen naar de politici en partijen die bij de regeringsvorming betrokken zijn: met een oproep tot een dringende bijsturing van de ethische koers van ons land. Kort gezegd: een verschuiving naar rechts in de verkiezingsuitslag betekent ook o.a. dat mensen vinden dat de ethisch-progressieve koers van ons land de maatschappij laat ontsporen op vele gebieden. Het afbreken van traditionele waarden ten voordele van ‘absolute vrijheid’ ondermijnt het geestelijk welzijn van grote groepen in de bevolking en leidt tot talloze psychische problemen, depressies, burn-outs, wachtlijsten in de jeugdzorg enz. Het is geen pleidooi voor ‘rechtse’ waarden, maar voor gezonde – al of niet christelijke – morele kaders, voor balans en respect. Je kan het artikel hier lezen, de korte versie (1200 woorden) of de lange versie (3100 woorden). Bid a.u.b. mee dat deze brief bij vele politici zal landen, ogen zal openen en harten zal raken. Voel je ook vrij om hem te downloaden, te delen op sociale media of op te sturen naar politici die je kent. We mogen zeker onze stem laten horen!