Een wereldwijde dag van gebed op Pinksterzondagglobalday

en
24-uurs gebedskettingen gedurende
10 dagen, vanaf Hemelvaart

Historiek
Dit bijzondere initiatief is gestart in Kaapstad (Zuid-Afrika) in 2001, en is in enkele jaren uitgegroeid tot de grootste gebedssamenkomst uit de geschiedenis. In 2009 deden alle 220 landen van de wereld mee! Er werd gebeden in voetbalstadions, kathedralen, scholen, pleinen of huiskamers; soms met enkelingen, soms tientallen, honderden, duizenden of tienduizenden; in sommige landen deden ministers en presidenten mee; kranten en tv-stations rapporteerden ervan…

De gebedsfocus is dat God de natiën zal zegenen zodat “de aarde vol zal zijn van de kennis van de heerlijkheid van de Heer” (Habakuk 2:14). Vele internationale gebedsorganisaties hebben de handen hiervoor in elkaar geslagen. Zo willen we samen een “koepel van gebed over alle continenten” opzetten. Zulk prachtig signaal van eenheid kan niet anders dan Gods hart beroeren en een groot geestelijk effect hebben op deze planeet.

Er is een drievoudige strategie:

 1. Op Pinksteren zelf zullen gezamenlijke gebedssamenkomsten gehouden worden, in sommige landen voetbalstadions vol. In België zoeken we op Pinksteren één gebedssamenkomst te hebben in elke stad. Kleinere plaatsen kunnen wel in hun regio samenwerken en in grote steden is ruimte voor meerdere samenkomsten. Hiervoor is nodig dat tenminste één leider per stad (1) initiatief neemt, (2) met andere kerken overlegt, en (3) dat hij de gegevens communiceert naar deze website: overzicht van plaatselijke en regionale gebedssamenkomsten.
 2. Tijdens de tien dagen vóór Pinksteren (dus vanaf Hemelvaartsdag) worden 24-uurs-gebedskettingen gemobiliseerd op zoveel mogelijk plaatsen, dit naar het voorbeeld van de eerste leerlingen die tien dagen eendrachtig samen waren in vurig gebed voor de uitstorting van de Heilige Geest. In België streven we dit jaar naar één gebedsketting per stad (of per regio). Ideaal zou zijn als er tien gemeenten zouden zijn die elk 24 uren willen vullen met gebed.
 3. Tijdens de 90 dagen na Pinksteren wordt er opgeroepen tot een speciale “genadetijd” om uit te reiken in evangelisatieacties en acties van hulpverlening.

Wat kan jij doen?

 • Check bij het overzicht of er al een initiatief voor een gebedsavond genomen werd in uw stad/regio. Zo ja, neem contact op met de coördinator en sluit je erbij aan.
 • Zo niet, moet je misschien zelf initiatief nemen (zie “instructies” bij de materialen). Wacht a.u.b. niet te lang, maar hoor eens rond en zet iets in gang voor jouw stad! Neem contact met de andere kerken, bepaal in overleg de plaats en het uur en het programma, en communiceer deze gegevens tijdig op het overzicht op deze website.
 • Overleg binnen jouw kerk/gemeente om een 24-uurs-gebedsketting op te zetten. Neem contact op met de coördinator van je stad/regio om de dag te bepalen. Zie de “tips voor een gebedsketting” (bij materialen). Registreer ook de dag (en eventueel de uren) op deze website (zie link boven). Het is ook mogelijk om je als individu in te schrijven in de gebedsketting (zie apart rooster). Voor elk van de tien dagen zijn uitgewerkte “gebedsonderwerpen” voorzien.
 • Alle materialen zijn downloadbaar : een folder met algemene uiteg, een poster, een persbericht, instructies om de gebedsavond te organiseren, tips om een gebedsketting op te zetten, een lijst met gebedsonderwerpen voor de tien dagen, en het “Gebed voor de Wereld”.
 • Gebruik het persbericht om te publiceren in tijdschriften. Je kan ook een (Engelstalige) powerpoint-presentatie bekijken. Of geniet van de zeer inspirerende video-clip die een indruk geeft van de GDoP-actie van vorig jaar (5 minuten) of een video-clip over 24-uursgebed (3 minuten).
 • Een dvd met inspirerende video-clips rond gebed (13 Engelstalige + 4 Franstalige) kan besteld worden via het onderstaande e-mailadres (kostprijs: vrije gift), of gedownload van www.globaldayofprayer.com.
 • Las tijdens de zondagsamenkomst in je kerk op Pinksteren een speciale tijd van gebed in (15 à 20 min.): toon een video-clip, bid samen het speciale “Gebed voor de wereld” (zie materialen), en bid voor de gebedsonderwerpen.
 • Kom zo talrijk mogelijk naar de gezamenlijke gebedssamenkomst op Pinksteravond in jouw stad of regio (zie adres en uur op het overzicht).

Informatie?

Ignace Demaerel, tel 02/2452512 e-mail: pray4belgium@scarlet.be

Wil u dit project financieel ondersteunen, uw bijdrage is zeer welkom op bankrekening “Prayer Belgium”, 979-6353088-78.

Comité van aanbeveling : Evangelische Alliantie Vlaanderen, Alliance Evangélique Francophone de Belgique, Youth with a Mission, Operatie Mobilisatie, Antioch Net, Impact Brussels, Serve the City

Comité Pray4belgium: Albert Leclercq, Carlton Deal, Carol Britton, Claude Lefèbvre, Daniel Costanza, Eugenia Daskalopoulou, Françoise Thonet, Ignace Demaerel, John Jupe, John van der Dussen, Koen Celis, Laurent Cayron, Nestor Kamuanga, Philip Quarles van Ufford, Rocky Gathright,Roger Lefèbvre, Willy De Vylder, Wout van Wijngaarden

De internationale website is: www.globaldayofprayer.com