Verzoening Europa – Afrika

Als Belgische gebedsbeweging zijn we sinds 2003 betrokken bij verschillende verzoeningsprocessen, zowel nationaal als internationaal. Het belangrijkste hiervan is het “Europe-Africa Reconciliation Process” (EARP): we zijn ervan overtuigd dat de Europese landen die kolonies hadden in Afrika (en elders) veel onrecht gedaan hebben en deze zonden officieel en publiek moeten belijden en vergeving vragen. Dit zowel tot vrijzetting van die onderdrukte landen als voor de eigen geestelijke vrijzetting. België heeft dus wat goed te maken tegenover Kongo, Rwanda en Burundi.

Hiertoe hebben we eerst deelgenomen aan een conferentie in Berlijn in november 2005 met afgevaardigden uit 15 Europese en 23 Afrikaanse landen. Als vervolg hierop gingen we in juni 2006 met een Belgische delegatie naar Congo – Kinshasa

In juni 2008 gingen we naar een grote Europa-Africa verzoeningsconferentie in Kinshasa en Lubumbashi. Daar hebben we in de Cathédrale du Centenaire voor de verzamelde pers en voor enkele politici een Belgische belijdenisbrief voorgelezen, ondertekend door de Evangelische Alliantie Vlaanderen en de Alliance Evangélique Francophone de Belgique.

In juli 2009 gingen we met een nieuwe delegatie naar Rwanda (Gitarama) (zie verslag). Ook hier hebben we een belijdenisbrief voorgelezen.
rwanda2rwanda1

Rwanda, juli 2009 – meer foto’s in het verslag

Een deel van het verzoeningsproces bestaat erin dat de waarheid bekend gemaakt wordt over de reële toedracht van de geschiedenis, die vaak veel te weinig gekend is. Daarom hebben we ook enkele historische studies gemaakt om de grote lijnen hiervan te publiceren, vooral in het licht van de Belgische verantwoordelijkheid. Hieronder vind je deze studies i.v.m. Kongo en Rwanda.

artikel 1: “Rwanda-België: Het zaad van verdeeldheid” Rwanda-België historie 1
artikel 2: “Rwanda-België: Van mythe tot beleid” Rwanda-België historie 2
artikel 3: “Rwanda-België: Naar de afgrond… en verder” Rwanda-België historie 3
Samenvatting: “Rwanda-België” Rwanda-België historie samenvatting
Bundeling van 3 artikels: “België en Congo – kolonisatie en verzoening” Congo-België historie 1-2-3

Verzoening Congo-België: eindelijk een jubeljaar!

2010 Comite Reconciliation affiche 19 juin 2010 FR2010: Naar aanleiding van de viering van de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo (RDC) op 30 juni 2010 vonden we dat het hoog tijd was om eens de relatie tussen Congo en België fundamenteel, in de diepte, gezond te maken.

Op zaterdag 19 juni 2010 vond een grote verzoeningsbijeenkomst plaats in Theater Saint-Michel in Brussel. Dit verzoeningsinitiatief is een uitloper van het “Europe-Africa Reconciliation Process” (zie hierboven. Het wordt gedragen door een platform van verschillende christelijke kerken.

Project Love Congo 2010
We willen deze verzoening niet alleen met woorden uitdrukken, maar tegelijk Congo ook zegenen met de grootst mogelijke liefdegave vanuit de Belgische kerken voor het project “El Shaddai” (schoolgeld voor Congolese jongeren).

Petitie
We lanceerden op 19 juni tegelijk een plechtige oproep aan de Belgische regering en het koningshuis om officieel en publiekelijk haar excuses aan te bieden aan het Congolese volk voor het onrecht dat geschied is ten tijde van de kolonisatie (1885-1960) en erna.

Wij geloven dat de verzoening tussen België en haar ex-kolonies pas voleindigd zal zijn wanneer ook de Belgische regering en het koningshuis hun officiële excuses zullen aangeboden hebben. Dit zal voor alle betrokken partijen genezend en gezond zijn. Gelukkig zien we dat de geesten hiervoor langzaamaan rijper worden. We blijven bidden dat het spoedig mag komen.