Jean Van Ruusbroec (1293-1381): Mystique flamand

Jean van Ruusbroec (mystique flamand, 1293-1381) est généralement (mais très injustement) un illustre inconnu. Il était quand même internationalement connu à son époque, et les gens voyageaient de loin pour lui parler au Forêt de Soignes à Hoeilaert. Il est considéré comme l’un des grands mystiques du sud des Pays-Bas, et est toujours l’un des auteurs les plus traduits de la littérature néerlandaise. Surtout, ses expériences avec Dieu sont très forts et peuvent nous enseigner et encourager à chercher Sa face encore plus. Puisse cet article vous inspirer !

Voir le lien suivant:
http://www.ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/12/Jean-Van-Ruusbroec-FR.pdf 

Jan Van Ruusbroec (1293-1381): een Vlaamse mysticus

Ons land heeft in het verleden verschillende rijke bronnen van geestelijk leven gekend. Het is belangrijk om die te kennen en te eren, en deze bronnen ‘opnieuw open te graven’.

Eén van die ‘oude bronnen’ is wat men ‘de Vlaamse mystiek’ noemt, inderdaad erg onbekend bij het grotere publiek. Namen zoals Jan van Ruusbroec en Hadewych (13de – 14de eeuw) doen misschien een belletje rinkelen? Wel, in zijn tijd was Ruusbroec bekend tot in een groot deel van Europa, en mensen kwamen van verre om met hem te kunnen spreken in Groenendaal (Zoniënwoud). Zeker de moeite waard om ons een klein beetje te verdiepen in zijn leven en denken. Het artikeltje in bijlage kan hierbij helpen.

Hij heeft ongetwijfeld God op een uitzonderlijke manier van dichtbij leren kennen en hierover geschreven. Hij had een diepe, passionele liefde (‘de minne’) voor God, en daar kunnen we nog véél van leren.

John Van Ruusbroec (1293-1381): A Flemish Mystic

John Van Ruusbroec (1293-1381) is relatively unknown, which is rather a pity. Yet he had already gained international fame in his own day, and people would travel from afar to be able to speak to him. He was considered one of the great mystics of the southern Netherlands, and is still one of the most translated authors in Dutch literature. He is really worth to be studied deeper: the way he experienced God was very intense and deep, and may be an encouragement for us to also seek God’s face more. And it’s good to know the old spiritual wells in our country. May this article help in this!

See this link:
http://www.ignacedemaerel.be/wp-content/uploads/2017/12/John-van-Ruusbroec-ENG.pdf