Edition révisée livret de prière

‘Climat spirituel de la Belgique’

Depuis Avril 2018 , une nouvelle édition de notre livret de prière (‘Histoire spirituelle de la Belgique’, 2008) a été publiée. 3500 d’entre eux ont été vendus et distribués en cinq langues dans le monde entier. Mais il fallait vraiment une mise à jour … Donc, maintenant la nouvelle version est disponible pour tous ceux qui veulent prier pour notre nation qui a tellement besoin de la prière. Il contient 30 pages, 23 chapitres avec des informations de base utiles ou nécessaires, et 30 sujets de prière. Le prix est de 4 € (> 5 exemplaires: 3 €).

Pour tous les infos:

Climat spirituel de la Belgique – introduction (PDF)

Nieuwe editie gebedsboekje

‘Geestelijk klimaat van België’

Er is net een nieuwe editie gedrukt van het bekende gebedsboekje ‘Geestelijke geschiedenis van België’ (2008), waarvan er toch ongeveer 3500 verspreid werden in 5 talen, over de hele wereld. Na 10 jaar was dit echt aan een update toe: nieuwe feiten en cijfers, recente statistieken en evoluties. Het is gericht tot alle mensen die willen bidden voor België: het geeft een beetje geschiedenis en verder veel nuttige achtergrondinformatie bij de vele problemen en spanningen in ons land. Het telt 30 bladzijden, 23 hoofdstukjes en 30 gebedsonderwerpen.

Er is ook een Frans en Engelse versie beschikbaar: zeer geschikt om te geven aan buitenlandse christenen die voor ons land willen bidden!

De prijs is 4 € (5,50 €, verzending inbegrepen); vanaf 5 stuks: 3 € per stuk!

Lees meer: Geestelijk klimaat van België – introductie (PDF)

New edition prayer booklet

‘The Spiritual Climate of Belgium’

Since April 2018 a new edition has been published of our prayer booklet (‘Spiritual History of Belgium’, 2008). 3500 of it have been sold and distributed in five languages all over the world. But it really needed an update… So, now the new version is available for anyone who wants to pray for our nation that needs prayer so badly. It contains 30 pages, 23 chapters with useful or necessary background information, and 30 prayer topics. The price is 4 € (> 5 copies: 3 €).

For all info: The Spiritual Climate of Belgium – introduction (PDF)

Spiritual climate of Belgium