Open brief: Waar haalt de VRT haar morele autoriteit vandaan?

Ignace Demaerel signaleert een duidelijke kloof tussen de VRT en de Vlaamse bevolking, een schrijnende disproportie. Hij pleit heel sterk voor een mechanisme of onafhankelijk controleorgaan om te waken over de evenredige
vertegenwoordiging van alle levensbeschouwelijke visies.

  • Lees de open brief hier online of download de pdf: