Gebed gevraagd: rapport ‘Matic’ in EP 23-24 juni 2021

Gebedsoproep van EAV:
rapport ‘Matic’ in het Europees Parlement 23-24 juni!
Abortus tot een mensenrecht in de hele EU?
Een dag van vasten en gebed 23 juni!

Deze week (23-24 juni) wordt over een belangrijk rapport gestemd in het Europees Parlement: het ‘rapport Matić’ over “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in het kader van de gezondheid van vrouwen”.

Het is overduidelijk dat hier een zeer sterke pro-abortus en pro-LGBTQ agenda achter zit. Onder het mom van ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ wil het alle lidstaten oproepen om abortus voor elke vrouw tot een récht te maken en vrije toegang hiertoe te verzekeren, om vanaf de lagere scholen gender-opvoeding te geven, en de mogelijkheid tot gewetensbezwaren hiertegen af te schaffen. Het rapport roept ook op om EU-subsidies te geven aan zulke ideologisch zeer eenzijdige en controversiële visies op gender, abortus en seksuele opvoeding.

Aanvaarding hiervan zou werkelijk fundamentele ‘grensstenen’ verleggen, en in onze cultuur nog verder de gezonde basiswaarden rond gezin, opvoeding en seksualiteit ondermijnen voor de komende generaties. Op 23 juni zal het debat plaatsvinden en op 24 juni de stemming.

Daarom willen we alle gemeenten en christenen in ons land oproepen om in gebed te gaan dat dit rapport niet zal aanvaard worden, en op woensdag 23 juni een dag van vasten te houden. En ’s avonds willen we samen bidden van 20u tot 21u, via de volgende link:

https://us02web.zoom.us/j/82367939427?pwd=cVZVUFVwdkRZNnViVlFLNVA2dHB5QT09

(Meeting ID: 823 6793 9427, Passcode: 933767)

Je kan ook de petitie tekenen van Citizengo om je stem te laten horen (reeds > 322.000 handtekeningen)!

hier vindt u de commentaar en analyse en diepgaande bezwaren van ECPM (European Christian Political Movement).