2de seminar met Wytze Valkema: 4-5 oktober 2019

Het seminar met Wytze Valkema (4-5 okt) komt nu snel dichterbij. Wytze komt voor de tweede maal als spreker voor ons Gebedsnetwerk. Hij is een profetische voorbidder en aanbiddingsleider, actief in Amersfoort, maar hij reist en onderwijst ook internationaal, o.a. regelmatig in Brussel. Wytze is tegelijk schilder, muzikant en componist van aanbiddings-muziek. Hij schreef tot slot een boek ‘The Courts of Heaven. Experiencing the power of intercession in the House of Prayer’ (2016).

We verheugen ons op een krachtige tijd van aanbidding, onderwijs en bediening/impartatie, en verwachten bijzondere tijden in Gods tegenwoordigheid.

Plaats en tijd:

– Christelijke Kerk Bethanië, Rollewagenstraat 76, 1800 Vilvoorde

– vrijdagavond (4 okt) 19u30 en zaterdag 10u-17u.

Alle verdere info in bijlage! We hopen u daar talrijk te mogen begroeten!