Gebedsweek 12-19 januari 2020

Het is een goede en oude traditie van de Evangelische Alliantie om een nieuw jaar te beginnen met de internationale Gebedsweek: van 12 tot 19 januari is er een mooi uitgewerkt programma voorzien (dit jaar opgesteld door de Spaanse alliantie). Het thema heet: “Op weg naar huis… Hoe reis je veilig?” 

Read More

2de seminar met Wytze Valkema: 4-5 oktober 2019

Het seminar met Wytze Valkema (4-5 okt) komt nu snel dichterbij. Wytze komt voor de tweede maal als spreker voor ons Gebedsnetwerk. Hij is een profetische voorbidder en aanbiddingsleider, actief in Amersfoort, maar hij reist en onderwijst ook internationaal, o.a. regelmatig in Brussel. Wytze is tegelijk schilder, muzikant en componist van aanbiddings-muziek. Hij schreef tot slot een boek ‘The Courts of Heaven. Experiencing the power of intercession in the House of Prayer’ (2016).

We verheugen ons op een krachtige tijd van aanbidding, onderwijs en bediening/impartatie, en verwachten bijzondere tijden in Gods tegenwoordigheid.

Plaats en tijd:

– Christelijke Kerk Bethanië, Rollewagenstraat 76, 1800 Vilvoorde

– vrijdagavond (4 okt) 19u30 en zaterdag 10u-17u.

Alle verdere info in bijlage! We hopen u daar talrijk te mogen begroeten!

Gebedsactie voor de verkiezingen: 19-26 mei 2019

Het is weer verkiezingstijd in ons land! U zal het al gemerkt hebben op TV en in het straatbeeld. En u zal er ongetwijfeld al over nagedacht hebben voor wie u gaat stemmen op 26 mei. Want door te stemmen kan u (misschien een héél klein beetje, maar toch!) de politiek in ons land beïnvloeden.

Er bestaat ook een andere manier om de politiek in ons land te beïnvloeden, via onze “lange arm van het gebed”. Sinds vele jaren organiseren het Gebedsnetwerk, Gebedsplatform Vlaanderen en Pray4belgium telkens een gebedsactie hiervoor, een ganse week vóór de verkiezingen, van 19 tot 26 mei.

Ons land heeft gebed héél hard nodig: een land dat God, geloof en christelijke waarden buiten de politiek weert, oogst de vruchten hiervan… Maar het is beter om voor onze bestuurders te bidden dan over hen te klagen!

Laten we geloven voor een geestelijke ommezwaai in ons land!

Jan Van Ruusbroec (1293-1381): een Vlaamse mysticus

Ons land heeft in het verleden verschillende rijke bronnen van geestelijk leven gekend. Het is belangrijk om die te kennen en te eren, en deze bronnen ‘opnieuw open te graven’.

Eén van die ‘oude bronnen’ is wat men ‘de Vlaamse mystiek’ noemt, inderdaad erg onbekend bij het grotere publiek. Namen zoals Jan van Ruusbroec en Hadewych (13de – 14de eeuw) doen misschien een belletje rinkelen? Wel, in zijn tijd was Ruusbroec bekend tot in een groot deel van Europa, en mensen kwamen van verre om met hem te kunnen spreken in Groenendaal (Zoniënwoud). Zeker de moeite waard om ons een klein beetje te verdiepen in zijn leven en denken. Het artikeltje in bijlage kan hierbij helpen.

Hij heeft ongetwijfeld God op een uitzonderlijke manier van dichtbij leren kennen en hierover geschreven. Hij had een diepe, passionele liefde (‘de minne’) voor God, en daar kunnen we nog véél van leren.

Nationale gebedsdag 27 april 2019

Dit is het doel van deze dag:

  • samen bidden en aanbidden
  • een troon bouwen voor onze God
  • Zijn aangezicht zoeken én Zijn wil voor ons land.

We zullen schouder aan schouder op de bres staan voor België en de kracht van éénheid in gebed ervaren! We gaan voor niets minder dan doorbraak en opwekking, een shift in de geestelijke atmosfeer boven België!

Deze dag is open voor alle christenen, richt zich op heel België en zal drietalig (NL, FR & ENG) zijn.

Datum: zaterdag 27 april 2019, 9.00u – 23.00u

Plaats: Vineyard Brussels, Vorstlaan 220, 1160 Brussel

EAV Gebedsweek 2019: Een en anders

Eenheid … het is een veel besproken onderwerp binnen de evangelische wereld. De theorie lijkt gemakkelijk, de praktijk lijkt eerder verdeeldheid te tonen. Of zeggen we beter ‘verscheidenheid’. Beide begrippen, zowel ‘eenheid’ als ‘verscheidenheid’ vormen samen het thema van de Internationale Week van Gebed. Dit initiatief van de Europese
Evangelische Alliantie gaat van 13 tot en met 20 januari 2019 door en wil opnieuw oproepen tot gebed rond ‘eenheid’.

Er is een mooi uitgewerkte brochure van de Evangelische Alliantie Vlaanderen beschikbaar met voor elke dag een tekst, een lied en een overdenking, samengesteld door Wout Van Wijngaarden. Ook de informatie over de provinciale gebedsavonden op 21 januari staat erin.

Gebedsactie voor de verkiezingen 2018 (7-14 oktober)

Het is weer verkiezingstijd in ons land! U zal het al gemerkt hebben op TV en in het straatbeeld. En u zal er ongetwijfeld al over nagedacht hebben voor wie u gaat stemmen op 14 oktober. Want door te stemmen kan u (misschien een héél klein beetje, maar toch!) de politiek in ons land beïnvloeden.

Hieronder kan u een lijst met gebedsonderwerpen downloaden en printen.

Kan u die verspreiden in uw gemeente, in gebedsgroepen of uw kennissenkring? U kan deze mail doorsturen, of de bijlage uitprinten en kopiëren.

Laten we geloven voor een geestelijke ommezwaai in ons land!

Nieuwe editie gebedsboekje

‘Geestelijk klimaat van België’

Er is net een nieuwe editie gedrukt van het bekende gebedsboekje ‘Geestelijke geschiedenis van België’ (2008), waarvan er toch ongeveer 3500 verspreid werden in 5 talen, over de hele wereld. Na 10 jaar was dit echt aan een update toe: nieuwe feiten en cijfers, recente statistieken en evoluties. Het is gericht tot alle mensen die willen bidden voor België: het geeft een beetje geschiedenis en verder veel nuttige achtergrondinformatie bij de vele problemen en spanningen in ons land. Het telt 30 bladzijden, 23 hoofdstukjes en 30 gebedsonderwerpen.

Er is ook een Frans en Engelse versie beschikbaar: zeer geschikt om te geven aan buitenlandse christenen die voor ons land willen bidden!

De prijs is 4 € (5,50 €, verzending inbegrepen); vanaf 5 stuks: 3 € per stuk!

Lees meer: Geestelijk klimaat van België – introductie (PDF)

Nationale Gebedsdag 28 april 2018 Brussel (10-22u)

De Nationale Gebedsdag van 28 april (10-22u) komt met rasse schreden dichterbij. Het is ons grootste event van het jaar en we zijn het met de grootst mogelijke zorg aan het voorbereiden. We gaan voor koninkrijkskwaliteit, voor grote vrijmoedigheid in gebed, aanbidding en voorbede, en voor een ernstige verandering in de geestelijke atmosfeer over dit land.

Opgelet: deze dag is niet alleen voor de bidders, maar voor alle christenen! Of beter gezegd: alle christenen zijn bidders! Of niet soms?

Dit jaar laten we ons event samenvallen met ‘Fire in the City’, een maandelijks initiatief van het Brussels House of Prayer, d.w.z. dat we doorgaan van 10u tot 22u. Er zijn telkens blokken van 3 uur, d.w.z. dat we herstarten om 13u, 16u en 19u. In de grote zaal zal doorlopend aanbidding zijn, ook tijdens de pauzes (pauzeren gebeurt dus in de kleinere zaal). Er zijn muziekbands en gebedsleiders uit alle hoeken van het land, en de dag zal drietalig zijn.

Gods oog is op België (en Europa!), en het is aan ons om klaar te staan. Gebed is de éérste stap in elke opwekking, de onmisbare cement in Gods Koninkrijk. In andere landen vullen ze een voetbalstadion voor een nationale gebedsdag (vorig jaar in Zuid-Afrika op dezelfde dag als wij zelfs één miljoen mensen!): groeien we daar in België langzaamaan ook naartoe? In ieder geval, jij kan daaraan meehelpen! België heeft jou nodig! Kom mee bidden, wees een zegen voor ons land en word gezegend!

Stuur deze uitnodiging (zelfs in drie talen) door naar alle andere christenen die je kent.