Gebedsweek 2023 van de Europese Evangelische Aliantie: 8-15 januari

elke avond online gebed + prov. gebedsavonden 15 januari

We beginnen het nieuwe jaar traditiegetrouw met de week van gebed: van 8 tot 15 januari is er, zoals elk jaar, de internationale gebedsweek van de Europese Evangelische Alliantie. Dit wil zeggen dat er vele duizenden kerken en christenen over heel ons continent in eenheid zullen bidden. Als jij meedoet, met een gebedsgroep uit je gemeente of alleen, maak je dus deel uit van een hele grote ketting van bidders.

Dit jaar is het thema ‘Bevrijd tot vreugde’: voor elke dag is een stukje uitgewerkt rond de vreugde van de Heer die onze kracht is, met telkens een overdenking en een lijstje gebedsonderwerpen. Deze brochure kan je hier downloaden.

Elke avond om 20 uur online gebed

Vanuit het Vlaamse Gebedsplatform is er die week van zondag tot zaterdag elke avond om 20:00 online gebed in de UpperZoom. Surf naar gewoonbidden.be en klik op de link onder in het blokje actueel. Er is telkens een ander gebedsinitiatief van het EAV-gebedsplatform dat de avond leidt: Upperzoom, Mahabba & Gave Veste, Amistad, Moeders in gebed, Pray4belgium, Kniel en Sofa&zo.

Zondag 15 januari om 19:30 in elke provincie een provinciale lofprijsavond

Op deze locaties:

 • Antwerpen: Lage Kaart 324, 2930 Brasschaat
 • Limburg: Pauluskerk, Evence Coppeelaan 31, 3600 Genk
 • Oost-Vlaanderen: Burgstraat 13, 9000 Gent
 • Vlaams-Brabant: Het Goede Boek, Tervuursesteenweg 194, 3001 Leuven
 • West-Vlaanderen: Schuttershof, Boogschutterslaan 41, 8000 Brugge

Wil je helpen om dit meer bekend te maken?

 • Vraag of in jouw gemeente komende zondag deze gebedsweek even aandacht mag krijgen bij de mededelingen.
 • Stuur deze mail door naar de persoon die normaal de informatie in jouw gemeente rondstuurt, zodat veel mensen het persoonlijk ontvangen.
 • Stuur de mail door naar geïnteresseerden die je kent.
 • We hopen je op één of meer van deze gebedsmomenten te mogen verwelkomen!

Nieuw boek: ‘Belgium come forth!’

Places are chosen for purpose, even if they are covered with concrete for centuries.
The land of Belgium has been given a mandate to bring counsel from a place of rest-for kings in the political and the spiritual realm. No wonder the enemy covets this land so much.
In this book, the story of the nation of Belgium is put on display. Scrolls are opened and a prophetic call to repentance, healing and restoration is released. After reading this book, you can do nothing but intercede, not only for Belgium, but also for all the nations that gather on Belgian territory.
The book has just been released and is avallable on Amazon and other on-line platforms soon.

Endorsed by different leaders for Belgium and abroad.
Written by a Belgian.
If you have a heart for this country, the book can help you understand the spiritual dynamic of the land better and help you intercede further. For such a time as this…

 • Foreword – Anne Hamilton
 • Introduction – Anne Griffith
 • Appendix – Jean-Antoine
 • Afterword – Ignace Demaerel

Update september 2021

“We leven in vreemde tijden, nietwaar? De grootste uitdaging voor de kerk in deze tijd, zei een goede vriend van mij, is om te midden van alle tegengestelde meningen over corona en vaccinaties toch één te blijven! De discussies zijn in de wereld soms bits en gemeen, de wederzijdse beschuldigingen steeds feller en ongenuanceerder. Gaan we als christenen mee in deze polarisatie, of kunnen we de onderlinge liefde in Christus boven dit alles stellen (en onze privé-meningen dus relativeren en onderschikken)?

Hoe is het trouwens met ons als christenen? Hoe gaat het met jou in deze bijna-post-corona-tijd? Sta je er geestelijk nog? Heeft corona jou verzwakt of versterkt? Heb je je kerk gemist, de fellowship met broers en zussen, gezamenlijke aanbidding, gebedssamenkomsten? Heb je de lockdown-tijden optimaal gebruikt in je binnenkamer? Heb je je gebed en geloof goed gevoed bij de Bron? Het was en is niet evident, hé? De druk in de wereld neemt toe, en met de gesloten kerken voel je al een beetje aan wat vervolgde christenen moeten meemaken. Als de buitendruk echter toeneemt, is het aan ons om te zorgen dat ook de binnendruk groter wordt: de Geest die in ons woont is sowieso groter en sterker dan alle geesten in de wereld samen (1 Joh. 4:4).”

Lees verder in de update van Ignace Demaerel van 13 september 2021

24/7 Gebed en aanbidding – 24-31 juli 2021

Wanneer
Begin: 24 juli 2021
Einde: 31 juli 2021.

Waar?
Camping De Ballasthoeve, Ballaststraat 75, 3900 Pelt (Overpelt)

Programma
’s Ochtends bidden we voor het geestelijk ontwaken van het land, daarna voor maatschappelijk relevante thema’s. Na de middag is er vrije aanbidding, waarna we bidden dat het Koninkrijk van God zal komen. ’s Avonds de aanbidding samenkomst om dan te eindigen op het terras met een drankje en een vrij podium voor diegenen die er niet genoeg van kunnen krijgen. Natuurlijk worden kids en tieners niet vergeten. Een meer gedetailleerd programma vind je terug op onze website.

Het aantal deelnemers aan de aanbiddingsavonden is beperkt: er worden per avond maximaal 100 personen toegelaten. Wil je er zeker bij zijn? Reserveer uw toegangsbandjes! Wie eerst komt, eerst maalt. Is het aantal van 100 bereikt dan kunnen we geen extra personen meer toelaten.

Meer info:

https://sofaenzo.com/gebedsweek.html

Gebed gevraagd: rapport ‘Matic’ in EP 23-24 juni 2021

Gebedsoproep van EAV:
rapport ‘Matic’ in het Europees Parlement 23-24 juni!
Abortus tot een mensenrecht in de hele EU?
Een dag van vasten en gebed 23 juni!

Deze week (23-24 juni) wordt over een belangrijk rapport gestemd in het Europees Parlement: het ‘rapport Matić’ over “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in het kader van de gezondheid van vrouwen”.

Het is overduidelijk dat hier een zeer sterke pro-abortus en pro-LGBTQ agenda achter zit. Onder het mom van ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ wil het alle lidstaten oproepen om abortus voor elke vrouw tot een récht te maken en vrije toegang hiertoe te verzekeren, om vanaf de lagere scholen gender-opvoeding te geven, en de mogelijkheid tot gewetensbezwaren hiertegen af te schaffen. Het rapport roept ook op om EU-subsidies te geven aan zulke ideologisch zeer eenzijdige en controversiële visies op gender, abortus en seksuele opvoeding.

Aanvaarding hiervan zou werkelijk fundamentele ‘grensstenen’ verleggen, en in onze cultuur nog verder de gezonde basiswaarden rond gezin, opvoeding en seksualiteit ondermijnen voor de komende generaties. Op 23 juni zal het debat plaatsvinden en op 24 juni de stemming.

Daarom willen we alle gemeenten en christenen in ons land oproepen om in gebed te gaan dat dit rapport niet zal aanvaard worden, en op woensdag 23 juni een dag van vasten te houden. En ’s avonds willen we samen bidden van 20u tot 21u, via de volgende link:

https://us02web.zoom.us/j/82367939427?pwd=cVZVUFVwdkRZNnViVlFLNVA2dHB5QT09

(Meeting ID: 823 6793 9427, Passcode: 933767)

Je kan ook de petitie tekenen van Citizengo om je stem te laten horen (reeds > 322.000 handtekeningen)!

hier vindt u de commentaar en analyse en diepgaande bezwaren van ECPM (European Christian Political Movement).

Together for Europe – 8 mei 2021

“De eenheid van Europa was de droom van enkelen. Het is de hoop van velen geworden. Vandaag is het een noodzaak voor iedereen. ”
(Konrad Adenauer, één van de grondleggers van de Europese Unie)

UITNODIGING
De Belgische christelijke bewegingen, verenigingen en gemeenschappen, verenigd in het internationaal netwerk “Samen voor Europa”, en de Chapel for Europe nodigen u uit op het online evenement: ” Eenheid en verzoening“.
Dit online evenement vindt plaats op 8 mei 2021, tussen 16.00 en 17.30 uur, ter gelegenheid van de Dag voor Europa 2021.

Read More

Nationale Gebedsdag: 25 april 2020, 10-13u online

De Nationale Gebedsdag zal ondanks alle corona-toestanden toch doorgaan, zij het in een andere vorm.

Op zaterdag 25 april zullen we dus een online gebedssessie hebben van 10u tot 13u, via zoom. Deze sessie zal bestaan uit een 12-tal blokken van 15 minuten, en zal heel divers zijn: Nederlands, Frans en Engels, oud en jong, man en vrouw, blank en zwart. Samen zullen we in eenheid op de bres staan voor ons land.

Het thema is: ‘born for such a time as this’ (Esther 4:14). God heeft ons niet voor niets in deze tijd en in dit land laten geboren worden. Bidders zijn als wachters op de muur. God heeft ook een plan met de corona-crisis, en wil deze wereld wakker schudden. Als we hier goed mee omgaan, zullen we sterker uit deze crisis tevoorschijn komen!

Read More

Gebedsweek 12-19 januari 2020

Het is een goede en oude traditie van de Evangelische Alliantie om een nieuw jaar te beginnen met de internationale Gebedsweek: van 12 tot 19 januari is er een mooi uitgewerkt programma voorzien (dit jaar opgesteld door de Spaanse alliantie). Het thema heet: “Op weg naar huis… Hoe reis je veilig?” 

Read More

2de seminar met Wytze Valkema: 4-5 oktober 2019

Het seminar met Wytze Valkema (4-5 okt) komt nu snel dichterbij. Wytze komt voor de tweede maal als spreker voor ons Gebedsnetwerk. Hij is een profetische voorbidder en aanbiddingsleider, actief in Amersfoort, maar hij reist en onderwijst ook internationaal, o.a. regelmatig in Brussel. Wytze is tegelijk schilder, muzikant en componist van aanbiddings-muziek. Hij schreef tot slot een boek ‘The Courts of Heaven. Experiencing the power of intercession in the House of Prayer’ (2016).

We verheugen ons op een krachtige tijd van aanbidding, onderwijs en bediening/impartatie, en verwachten bijzondere tijden in Gods tegenwoordigheid.

Plaats en tijd:

– Christelijke Kerk Bethanië, Rollewagenstraat 76, 1800 Vilvoorde

– vrijdagavond (4 okt) 19u30 en zaterdag 10u-17u.

Alle verdere info in bijlage! We hopen u daar talrijk te mogen begroeten!

Gebedsactie voor de verkiezingen: 19-26 mei 2019

Het is weer verkiezingstijd in ons land! U zal het al gemerkt hebben op TV en in het straatbeeld. En u zal er ongetwijfeld al over nagedacht hebben voor wie u gaat stemmen op 26 mei. Want door te stemmen kan u (misschien een héél klein beetje, maar toch!) de politiek in ons land beïnvloeden.

Er bestaat ook een andere manier om de politiek in ons land te beïnvloeden, via onze “lange arm van het gebed”. Sinds vele jaren organiseren het Gebedsnetwerk, Gebedsplatform Vlaanderen en Pray4belgium telkens een gebedsactie hiervoor, een ganse week vóór de verkiezingen, van 19 tot 26 mei.

Ons land heeft gebed héél hard nodig: een land dat God, geloof en christelijke waarden buiten de politiek weert, oogst de vruchten hiervan… Maar het is beter om voor onze bestuurders te bidden dan over hen te klagen!

Laten we geloven voor een geestelijke ommezwaai in ons land!