Unchained – Vilvoorde 23+24/06/2017 – update

MEDEDELING i.v.m. dit event:
Franz Lippi is helaas op het allerlaatste moment ernstig ziek gevallen. Het hele programma gaat wel gewoon door: God zal in ons midden zijn en we zien uit naar wat Hij in petto heeft!

NOTICE i.v.m. This event:
Unfortunately, Franz Lippi has fallen ill at the very last moment. But the program continues: God will be in our midst and we look forward to what He has for us!

COMMUNICATION i.v.m. cet événement:
Franz Lippi a malheureusement tombé malade au dernier moment. Mais le programme continue, Dieu sera avec nous et nous attendons avec impatience ce qu’il a pour nous!

After the very successful ‘Upper Room – Part I’ in October 2016, our desire is to continue these meetings and grow together even more as we enter God’s Presence.  There will be room for worship, prayer, intercession, teaching (by Franz Lippi), prophetic words and/or acts. Come and join us in worshipping the Most High God. Let Him
surprise you, touch you and refresh you, and transform our country.
Read more details … Flyer In the Upper Room unchained 23-24 June 2017 (ENG)

Après la ‘Upperroom’ (‘Chambre haute’)-partie I en octobre 2016, nous voulons continuer ces réunions spéciales et grandir ensemble encore davantage dans la montée dans la présence du Seigneur. Il y aura de la louange, de l’intercession, de la prière et de l’enseignement (par Franz Lippi), des paroles ou des actes prophétiques. Venez adorer avec nous le Très-Haut, Le laisser vous surprendre, toucher et rafraîchir, et changer notre pays en profondeur.
Lisez en plus… Flyer In the Upper Room-unchained 23-24 juin 2017 (FR)

Na de zeer geslaagde ‘Upperroom’-deel I in oktober 2016 willen we deze bijzondere ontmoetingen verder zetten, en samen nog meer groeien in het opstijgen in Gods aanwezigheid. Er is ruimte voor aanbidding, voorbede, gebed, onderwijs (door Franz Lippi), profetische woorden of daden. Kom, aanbid met ons de Allerhoogste, laat Hem jou verrassen, aanraken en verfrissen, en ons land diepgaand transformeren.
Lees meer & details … Flyer In the Upper Room-unchained 23-24 juni 2017 (NL)

Loc: Christelijke Kerk Bethanië, Rollewagenstraat 76, 1800 Vilvoorde

20174-unchained